POTOVANJE V ZEMLJINO PRETEKLOST

Opis

Opis

Karavanke so bogate s sedimentnimi kamninami paleozoika. Na geološki transverzali od Jezerskega proti Javorniškemu rovtu nad Jesenicami in naprej proti Julijcem so nahajališča ostankov bitij iz zemeljskega starega veka. Med najbolj znanimi in s fosili bogatimi predeli je Dovžanova soteska, ki jo je izdolbla Tržiška Bistrica.

Zanjo je med drugim značilen pisan apnenec, ki sta ga geologa Buser in Forke zaradi njegove specifičnosti poimenovala kar »apnenec Dovžanove soteske«. V njem je najti številne ostanke preprostih organizmov kot so ramenonožci, luknjičarke, pa polže, školjke in trilobite. Nekateri so stari več kot 250 mijonov let. Prvi znani geolog, ki je raziskoval zaklade Dovžanove soteske, je bil dr. Ernest Schelwein. Od več kot 80 vrst ramenonožcev, ki jih je našel,  jih je bilo 20 odkritih samo na tem območju. Schelwein je leta 1900 z objavo svoje raziskave o bogatih najdiščih fosilov Dovžanovi soteski prinesel svetovno slavo.

Schwagerina carniolica – svetovno znana luknjičarka, prvič opažena v Dovžanovi soteski, ponosno nosi naziv „Kranjska“.

V soteski in njeni okolici so svoje mesto našli različni minerali. Tu so bogata nahajališča pirita, nekaj posebnega so zaradi značilne modre barve kristali azurita. Nič nenavadnega, da v Tržiču vsak drugi konec tedna v maju pripravijo razstavo MINFOS, kjer se domačim pridružijo tudi minerali in fosili od drugod. »Prvo razstavo mineralov in fosilov je tržiško turistično društvo organiziralo leta 1973, za kar je dalo pobudo s Tržičem pobrateno mesto Sainte Marie-aux-Mines.

Prvotno manjša razstava je sčasoma prerasla v velik mednarodni dogodek,« pove predsednik TD Tržič Peter Miklič in dodaja, da prireditev vsako leto obišče več tisoč ljudi iz Slovenije in tujine.

V Dvorani tržiških olimpijcev se na sejmu Minfos vsakoletno zbere nekaj tisoč ljubiteljev mineralov in fosilov.

V dobrih štirih desetletjih so obiskovalci lahko občudovali izjemne »darove« iz zemljine zgodovine. Med najbolj zanimivimi Peter Miklič našteje zlato bregov reke Drave in Mure, meteorit Jezersko, ki so ga našli 1992 leta pri Češki koči in je četrti najdeni meteorit na področju Slovenije, ter ostanke ledenodobnih živali iz jame Divje babe. Ti posebni, v zemljino nedrje skriti zakladi, bodisi svetleči, raznobarvni kamenčki bodisi puste sive gmote, ki jim šele strokovnjaki vdihnejo zgodovino in zgodbo, očarajo vsakogar: zvedave otroške oči, estetske duše in poznavalsko žilico njihovih častilcev.

Pisani brušeni minerali razlagajo svojo kompleksno, vendar zelo urejeno strukturo.

Fotografije: Dušan Podrekar in arhiv TD Tržič

TURISTIČNO DRUŠTVO TRŽIČ

Trg svobode 18

4290 Tržič

T. +386 (0)4 59 24 730

info.tdtrzic@gmail.com

www.trzic.info

Kontakt

Kontakt
  • Kategorija
    Ponosno slovensko, Dogodki
  • Pokrajina
    Gorenjska